Klemtoonverlichting

Voor  storende klemtoonverlichting op monumenten 

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Met deze wens ik u er wijzen dat de klemtoonverlichting, aangebracht op X en welke de ganse nacht blijft branden, erg veel lichtvervuiling veroorzaakt en enorm storend is.
Overmatige nachtelijke verlichting heeft zeer kwalijke gevolgen voor een hele hoop diersoorten. De risico's van verlichting voor dieren bestaat uit een lange lijst: afname van de populatie door barrierewerking; sterfte als gemakkelijke prooi, aanrijdingen met wegverkeer of aanvaringen met wegverlichting door aantrekking, desorientatie of onaangepast gedrag, aantasting of mislukking van de voortplanting door desynchronisatie of door conditievermindering; vroegtijdig uit winterslaap komen; verlate wegtrek.
Doordat de klemtoonverlichting van beneden naar boven schijnt wordt er ook veel strooilicht de atmosfeer in gestuurd. Dit heeft als gevolg dat er in Vlaanderen nog met moeite 300 sterren te zien zijn. In donkere streken kan iemand tot 3000 sterren met het blote oog waarnemen!

Mag ik u in dit verband er dan ook op wijzen, dat deze verlichting in overtreding is met de Vlarem 2 reglementering, en wel op volgende punten:

- Art. 4.6.0.1
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.

-Art. 6.3.0.1
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.

-Art. 4.6.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.

-Art. 6.3.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.

-Art. 4.6.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.

-Art. 6.3.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.

-Art. 4.6.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

-Art. 6.3.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Ik zou het dan ook ten zeerste op prijs stellen, indien u de klemtoonverlichting conform Vlarem 2 zou willen aanpassen en ook met een timer de verlichting zou willen doven vanaf 22u30.
Indien u  hierover mee informatie wilt, verwijs ik u graag door naar de publicaties van de Vlaamse MilieuAdministratie:  Publiciteit zonder Lichthinder (http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/lichthinder/onderzoek/publica...)
en Wegverlichting zonder hinder (http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/lichthinder/onderzoek/publica...).

Met de meeste hoogachting,

 

Deel deze pagina: