Terreinverlichting

Bedrijven of handelszaken met storende terreinverlichting:

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Ik heb meermaals vastgesteld dat de verlichting op uw bedrijfsterrein brandt, wanneer er geen uitbating is van uw bedrijf. Dit veroorzaakt erg veel hinder en lichtvervuiling. Graag wijs ik u erop dat het verlichten van bedrijfsterreinen verboden is (wanneer er geen uitbating gebeurt) door de VLAREM II milieuwetgeving, die zowel geldig is voor ingedeelde als niet-ingedeelde inrichtingen. In een publicatie van de Vlaamse Milieuadministratie wordt duidelijk aangegeven dat met veiligheid de veiligheid van werknemers bedoeld wordt, wanneer er uitbating gebeurd. Beveiliging van een bedrijfsterrein kan geen aanleiding geven om de verlichting te laten branden. Het algemene principe is geen uitbating, geen licht. Er zijn immers voldoende alternatieven aanwezig.

- Art. 4.6.0.1
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
-Art. 6.3.0.1
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
-Art. 4.6.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
-Art. 6.3.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
-Art. 4.6.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
-Art. 6.3.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
-Art. 4.6.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
-Art. 6.3.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Ik zou het dan ook ten zeerste op prijs stellen, indien u de verlichting op uw terrein conform Vlarem 2 zou aanpassen. Indien u  hierover mee informatie wilt, verwijs ik u graag door naar de publicatie van de Vlaamse MilieuAdministratie:  Publiciteit zonder Lichthinder (http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/lichthinder/onderzoek/publica...)

Met de meeste hoogachting,

 

Deel deze pagina: