Reclameverlichting

 

Voor bedrijven die de licht reclame dag en nacht laten aanstaan:

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Regelmatig kom ik voorbij uw bedrijf /zaak Het is mij al opgevallen dat uw lichtreclame de ganse nacht blijft branden. Zo midden in de nacht verwacht u allicht geen klandizie meer.
Het de ganse nacht laten branden van de lichtreclame is dan ook weinig zinvol, en levert enkel een verhoogde energiefactuur op. Graag geef ik ook even met dat de VLAREM II milieuwetgeving (geldig voor zowel ingedeelde als niet-ingedeelde inrichtingen) stipuleert dat de intensiteit van lichtreclame niet helderder mag zijn dan de intensiteit van de openbare verlichting. Ook het floodlighten van gevels is verboden. (Art. 4.6.0.2 en Art. 4.6.0.4 of Art. 6.6.0.2 en Art. 6.6.0.4)

- Art. 4.6.0.1
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
-Art. 6.3.0.1
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
-Art. 4.6.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
-Art. 6.3.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
-Art. 4.6.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
-Art. 6.3.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
-Art. 4.6.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
-Art. 6.3.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Daarom dit vriendelijk verzoek om uw lichtreclame niet de hele nacht te laten doorbranden en deze s’nachts te doven.
Indien u  hierover mee informatie wilt, verwijs ik u graag door naar de publicatie van de Vlaamse MilieuAdministratie:  Publiciteit zonder Lichthinder (http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/lichthinder/onderzoek/publica...)

Met vriendelijke groeten,