Skytracer

Skytracers zijn verboden door de VLAREM II milieuwetgeving, die zowel geldig is voor ingedeelde als niet-ingedeelde inrichtingen. Daarom is het beter om onmiddelijk klacht neer te leggen bij de lokale Politie en de plaatselijke milieudienst. Je kan volgende artikelen gebruik om in het PV op te nemen.  Een vergunning van het Directoraat Luchtvaart doet geen afbreuk aan de geldende wetgeving en volstaat niet. Ook de burgemeester en dergelijke kunnen geen uitzondering toestaan.  De enige geldige uitzonder kan door de minister van Leefmilieu genomen worden en moet in het Staatsblad verschijnen.

- Art. 4.6.0.1
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
-Art. 6.3.0.1
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
-Art. 4.6.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
-Art. 6.3.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
-Art. 4.6.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
-Art. 6.3.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
-Art. 4.6.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
-Art. 6.3.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Publiciteit zonder Lichthinder (http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/lichthinder/onderzoek/publica...)

 

Deel deze pagina: